k.ú.: 738051 - Radkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517437 - Radkovy NUTS5 CZ0714517437
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 2076549
zahrada 74 78111
ovoc. sad 6 28574
travní p. 27 60975
lesní poz 10 31422
vodní pl. tok přirozený 19 51189
vodní pl. zamokřená pl. 1 216
zast. pl. zbořeniště 1 482
zast. pl. 72 39178
ostat.pl. jiná plocha 23 34371
ostat.pl. manipulační pl. 8 6876
ostat.pl. neplodná půda 7 3351
ostat.pl. ostat.komunikace 79 95083
ostat.pl. silnice 5 11440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8919
ostat.pl. zeleň 3 2476
Celkem KN 574 2529212
Par. DKM 574 2529212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 72
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 113
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.07.2012
DKM 1:1000 30.03.2011
ZMVM 1:2000 01.09.1992 30.03.2011
Ost. 1:2500 01.01.1946 18.07.2012 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.