k.ú.: 737852 - Radiměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578657 - Radiměř NUTS5 CZ0533578657
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 835 13299401
zahrada 974 727337
ovoc. sad 18 140007
travní p. 978 4319497
lesní poz ostat.komunikace 1 1367
lesní poz 575 7938301
vodní pl. tok přirozený 106 60414
vodní pl. zamokřená pl. 5 8492
zast. pl. společný dvůr 11 3125
zast. pl. zbořeniště 21 6225
zast. pl. 664 270250
ostat.pl. jiná plocha 151 331361
ostat.pl. manipulační pl. 33 108241
ostat.pl. neplodná půda 225 156196
ostat.pl. ostat.komunikace 859 543018
ostat.pl. pohřeb. 1 2259
ostat.pl. silnice 20 145417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6328
ostat.pl. zeleň 500 513389
Celkem KN 5980 28580625
Par. DKM 5486 21485340
Par. KMD 494 7095285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 207
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 218
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 646
byt.z. byt 27
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 65
LV 826
spoluvlastník 1417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
DKM-KPÚ 25.09.2009 1:1000 27.11.2009 *)
DKM 1:1000 17.09.2006
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.11.2009
Ost. 1:2000 01.01.1977 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977
S-SK ŠS 1:2880 1839 01.01.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 29.09.2020 05:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička