k.ú.: 737844 - Tužín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573370 - Radim NUTS5 CZ0522573370
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 120208
zahrada 108 138197
ovoc. sad 8 26983
travní p. mez, stráň 12 44684
travní p. 160 360708
lesní poz 36 519812
vodní pl. nádrž přírodní 1 817
vodní pl. nádrž umělá 1 1549
vodní pl. rybník 2 564
vodní pl. tok přirozený 40 16481
vodní pl. tok umělý 1 451
zast. pl. zbořeniště 4 562
zast. pl. 93 25346
ostat.pl. jiná plocha 23 9429
ostat.pl. manipulační pl. 1 321
ostat.pl. neplodná půda 16 9320
ostat.pl. ostat.komunikace 44 40748
ostat.pl. silnice 3 1182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 194
ostat.pl. zeleň 3 3165
Celkem KN 571 1320721
Par. DKM 347 1190897
Par. KMD 224 129824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 92
LV 139
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.06.2019 1:1000 03.06.2019 *) Komplexní pozemkové úpravy
KMD 1:1000 15.01.2013
S-SK GS 1:2880 1842 15.01.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.