k.ú.: 737798 - Radim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1621
orná půda 429 3648996
zahrada 177 172999
ovoc. sad 36 164875
travní p. 120 275610
lesní poz 23 40665
vodní pl. nádrž přírodní 2 729
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. tok přirozený 5 22346
zast. pl. zbořeniště 2 395
zast. pl. 157 88153
ostat.pl. jiná plocha 24 5031
ostat.pl. manipulační pl. 25 43000
ostat.pl. neplodná půda 51 40746
ostat.pl. ostat.komunikace 98 68050
ostat.pl. silnice 8 57634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3157
ostat.pl. zeleň 2 1839
Celkem KN 1165 4636365
Par. KMD 1165 4636365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 150
LV 213
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 16:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.