k.ú.: 737763 - Radíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570711 - Radíkovice NUTS5 CZ0521570711
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 1459577
zahrada 67 52481
ovoc. sad 145 809078
travní p. 181 228513
lesní poz 35 1078868
vodní pl. nádrž přírodní 3 1354
vodní pl. nádrž umělá 1 1616
vodní pl. rybník 1 2524
vodní pl. tok přirozený 60 21006
vodní pl. tok umělý 34 7662
zast. pl. společný dvůr 3 1239
zast. pl. zbořeniště 2 322
zast. pl. 112 47509
ostat.pl. jiná plocha 20 5698
ostat.pl. manipulační pl. 42 20328
ostat.pl. neplodná půda 4 438
ostat.pl. ostat.komunikace 81 59979
ostat.pl. silnice 33 30667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6812
Celkem KN 1170 3835671
Par. DKM 1170 3835671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 99
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 200
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.10.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 03:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.