k.ú.: 737712 - Dolní Radíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 613634
zahrada 113 70781
travní p. 260 923633
lesní poz 422 2803758
vodní pl. nádrž umělá 3 1446
vodní pl. rybník 14 68708
vodní pl. tok přirozený 4 1247
vodní pl. tok umělý 10 4735
zast. pl. společný dvůr 1 243
zast. pl. zbořeniště 8 2670
zast. pl. 105 31776
ostat.pl. jiná plocha 34 44147
ostat.pl. manipulační pl. 15 11712
ostat.pl. neplodná půda 317 225347
ostat.pl. ostat.komunikace 104 98320
ostat.pl. silnice 6 18321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11301
Celkem KN 1556 4931779
Par. DKM 694 2074024
Par. KMD 862 2857755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 96
LV 144
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
DKM-KPÚ 12.05.2011 1:1000 15.06.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.