k.ú.: 737658 - Sedlíšťka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 575542 - Radhošť NUTS5 CZ0534575542
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 938085
zahrada 32 21940
travní p. 89 222906
lesní poz 33 199293
vodní pl. tok přirozený 5 14426
vodní pl. tok umělý 13 4194
zast. pl. společný dvůr 1 192
zast. pl. zbořeniště 1 760
zast. pl. 38 18616
ostat.pl. dráha 7 34066
ostat.pl. jiná plocha 7 1250
ostat.pl. manipulační pl. 10 8158
ostat.pl. neplodná půda 8 6782
ostat.pl. ostat.komunikace 35 24263
ostat.pl. silnice 6 23119
Celkem KN 433 1518050
Par. KMD 433 1518050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 38
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 65
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1839 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.08.2019 20:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.