k.ú.: 737640 - Radhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 575542 - Radhošť NUTS5 CZ0534575542
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 2081262
zahrada 79 48508
ovoc. sad 6 21766
travní p. 212 616703
lesní poz 32 172275
vodní pl. rybník 1 15466
vodní pl. tok přirozený 9 45501
vodní pl. tok umělý 42 25117
zast. pl. 77 41388
ostat.pl. dráha 3 52086
ostat.pl. jiná plocha 27 11634
ostat.pl. manipulační pl. 9 8238
ostat.pl. neplodná půda 9 36233
ostat.pl. ostat.komunikace 74 64569
ostat.pl. pohřeb. 1 2031
ostat.pl. silnice 14 41826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1621
Celkem KN 846 3286224
Par. KMD 846 3286224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 198
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 16:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.