k.ú.: 737569 - Radešínská Svratka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596531 - Radešínská Svratka NUTS5 CZ0635596531
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 3814518
zahrada 281 169841
ovoc. sad 1 4368
travní p. 541 1253961
lesní poz 208 1208386
vodní pl. nádrž umělá 1 1797
vodní pl. rybník 5 9493
vodní pl. tok přirozený 55 37510
vodní pl. tok umělý 42 11325
vodní pl. zamokřená pl. 2 1578
zast. pl. společný dvůr 1 181
zast. pl. zbořeniště 23 2829
zast. pl. 286 90036
ostat.pl. jiná plocha 257 138897
ostat.pl. manipulační pl. 10 21911
ostat.pl. neplodná půda 58 37912
ostat.pl. ostat.komunikace 200 99424
ostat.pl. pohřeb. 2 9926
ostat.pl. silnice 54 65533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14013
ostat.pl. zeleň 3 270
Celkem KN 2666 6993709
Par. DKM 4 12049
Par. KMD 2662 6981660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 163
č.p. zem.used 18
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 277
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 329
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička