k.ú.: 737534 - Radešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1285559
zahrada 31 36547
travní p. 48 406445
lesní poz ostat.komunikace 3 13111
lesní poz 58 783369
vodní pl. nádrž umělá 2 390
vodní pl. rybník 2 15751
vodní pl. tok přirozený 18 16721
vodní pl. zamokřená pl. 1 2114
zast. pl. 40 23240
ostat.pl. jiná plocha 21 27348
ostat.pl. mez, stráň 1 59
ostat.pl. neplodná půda 37 39017
ostat.pl. ostat.komunikace 34 54167
ostat.pl. silnice 1 8324
Celkem KN 344 2712162
Par. DKM 344 2712162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 38
LV 46
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.08.2002 1:1000 24.09.2002 *)
S-SK GS 1:2880 1839 24.09.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 15:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.