k.ú.: 737496 - Radenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596515 - Radenice NUTS5 CZ0635596515
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 1728975
zahrada 73 50704
travní p. 162 437901
lesní poz 115 4050799
vodní pl. nádrž umělá 1 813
vodní pl. rybník 12 59925
vodní pl. zamokřená pl. 2 825
zast. pl. zbořeniště 1 169
zast. pl. 116 41342
ostat.pl. dráha 4 125775
ostat.pl. jiná plocha 17 9375
ostat.pl. manipulační pl. 18 36975
ostat.pl. neplodná půda 56 29429
ostat.pl. ostat.komunikace 45 86463
ostat.pl. silnice 4 68109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5373
Celkem KN 1048 6732952
Par. KMD 1048 6732952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 113
LV 159
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 11:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.