k.ú.: 737437 - Radčice u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 1723874
zahrada 119 96214
ovoc. sad 4 14479
travní p. 285 737969
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 91 386826
vodní pl. nádrž přírodní 4 3628
vodní pl. tok přirozený 16 3690
vodní pl. tok umělý 36 20830
vodní pl. zamokřená pl. 2 1271
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 1 704
zast. pl. 141 43920
ostat.pl. dráha 7 76468
ostat.pl. jiná plocha 24 11079
ostat.pl. manipulační pl. 29 23846
ostat.pl. neplodná půda 67 55751
ostat.pl. ostat.komunikace 112 80370
ostat.pl. silnice 5 30540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5818
Celkem KN 1363 3317336
Par. KMD 1363 3317336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 124
LV 206
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 01:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.