k.ú.: 737381 - Račice nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570702 - Račice nad Trotinou NUTS5 CZ0521570702
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 4155262
zahrada 106 86101
travní p. 254 821833
lesní poz 136 1256551
vodní pl. nádrž umělá 1 829
vodní pl. tok přirozený 21 34606
vodní pl. tok umělý 4 21490
zast. pl. společný dvůr 1 61
zast. pl. 106 70972
ostat.pl. dráha 5 27405
ostat.pl. jiná plocha 39 26240
ostat.pl. manipulační pl. 11 39274
ostat.pl. neplodná půda 97 176336
ostat.pl. ostat.komunikace 69 143543
ostat.pl. pohřeb. 1 1977
ostat.pl. silnice 7 42936
ostat.pl. zeleň 10 4755
Celkem KN 1229 6910171
Par. DKM 936 4562371
Par. KMD 293 2347800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
LV 239
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2014
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 10.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.