k.ú.: 737381 - Račice nad Trotinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570702 - Račice nad Trotinou NUTS5 CZ0521570702
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 4188759
zahrada 114 65685
travní p. 268 798697
lesní poz 136 1256945
vodní pl. nádrž umělá 4 831
vodní pl. tok přirozený 24 34666
vodní pl. tok umělý 4 21490
zast. pl. společný dvůr 5 224
zast. pl. zbořeniště 5 2556
zast. pl. 110 70363
ostat.pl. dráha 5 26040
ostat.pl. jiná plocha 36 22160
ostat.pl. manipulační pl. 33 46467
ostat.pl. neplodná půda 107 177531
ostat.pl. ostat.komunikace 81 145915
ostat.pl. pohřeb. 1 1944
ostat.pl. silnice 7 44966
ostat.pl. zeleň 10 4794
Celkem KN 1330 6910033
Par. DKM 579 4150227
Par. KMD 751 2759806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 110
LV 241
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2014
KMD 1:1000 06.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 10.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 12:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.