k.ú.: 737372 - Račice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593516 - Račice-Pístovice NUTS5 CZ0646593516
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1226617
zahrada skleník-pařeniš. 4 1146
zahrada 361 242909
ovoc. sad 25 64008
travní p. 330 1059256
lesní poz 58 8602325
vodní pl. rybník 9 15682
vodní pl. tok přirozený 68 48297
zast. pl. společný dvůr 6 4243
zast. pl. zbořeniště 7 1054
zast. pl. 418 118077
ostat.pl. jiná plocha 146 98022
ostat.pl. manipulační pl. 56 43212
ostat.pl. neplodná půda 22 18490
ostat.pl. ostat.komunikace 158 131898
ostat.pl. pohřeb. 2 4583
ostat.pl. silnice 15 92966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35656
ostat.pl. zeleň 16 74964
Celkem KN 2059 11883405
Par. KMD 949 11074841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 3
Celkem BUD 405
byt.z. byt 20
obč.z. byt 3
Celkem JED 23
LV 526
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2017 převod na KMD v extravilánu
KM-D 1:1000 26.06.2000 zavedena KM-D
S-SK ŠS 1:1000 1826 26.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 26.09.2020 18:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička