k.ú.: 737283 - Racková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585670 - Racková NUTS5 CZ0724585670
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 3142050
zahrada 370 225156
ovoc. sad 14 51984
travní p. 169 508554
lesní poz 71 6668766
vodní pl. tok přirozený 35 48687
vodní pl. zamokřená pl. 1 644
zast. pl. společný dvůr 2 128
zast. pl. zbořeniště 11 3301
zast. pl. 350 106254
ostat.pl. jiná plocha 75 37875
ostat.pl. manipulační pl. 12 27152
ostat.pl. neplodná půda 21 36337
ostat.pl. ostat.komunikace 181 267062
ostat.pl. silnice 27 34332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 8429
ostat.pl. zeleň 7 10138
Celkem KN 1889 11176849
Par. DKM 712 3841840
Par. KMD 1177 7335009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 284
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 339
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 522
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.08.2014
KMD 1:1000 20.09.2010
S-SK ŠD 1:2500 1940 20.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 09.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:48

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.