k.ú.: 737283 - Racková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585670 - Racková NUTS5 CZ0724585670
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 531 3142138
zahrada 371 225377
ovoc. sad 14 51984
travní p. 169 508825
lesní poz 71 6668766
vodní pl. tok přirozený 35 48687
vodní pl. zamokřená pl. 1 644
zast. pl. společný dvůr 2 128
zast. pl. zbořeniště 11 3301
zast. pl. 347 105927
ostat.pl. jiná plocha 74 37739
ostat.pl. manipulační pl. 12 27036
ostat.pl. neplodná půda 21 36337
ostat.pl. ostat.komunikace 181 267062
ostat.pl. silnice 27 34332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 8429
ostat.pl. zeleň 7 10138
Celkem KN 1885 11176850
Par. DKM 713 3842931
Par. KMD 1172 7333919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 281
č.p. výroba 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 336
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 518
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.08.2014
KMD 1:1000 20.09.2010
S-SK ŠD 1:2500 1940 20.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 09.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:36

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.