k.ú.: 737151 - Rabštejnská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 1312664
zahrada 161 103859
ovoc. sad 2 8878
travní p. 56 74688
lesní poz 62 1656258
vodní pl. nádrž umělá 5 4522
vodní pl. rybník 5 18285
vodní pl. tok přirozený 38 19050
zast. pl. společný dvůr 1 678
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 246 72546
ostat.pl. jiná plocha 49 22950
ostat.pl. manipulační pl. 6 16046
ostat.pl. neplodná půda 11 54535
ostat.pl. ostat.komunikace 85 64196
ostat.pl. silnice 37 45102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 104778
ostat.pl. zeleň 3 1161
Celkem KN 1149 3580322
Par. DKM 1149 3580322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obchod 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 233
LV 308
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 10.11.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 16:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.