k.ú.: 737135 - Rabštejn nad Střelou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2663288
zahrada 98 30856
travní p. 167 709214
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz les(ne hospodář) 3 3090
lesní poz 184 4897121
vodní pl. nádrž umělá 1 255
vodní pl. tok přirozený 9 204210
zast. pl. společný dvůr 6 434
zast. pl. zbořeniště 27 5985
zast. pl. 179 36335
ostat.pl. jiná plocha 107 62837
ostat.pl. manipulační pl. 7 3750
ostat.pl. neplodná půda 199 141348
ostat.pl. ostat.komunikace 69 77442
ostat.pl. pohřeb. 3 3628
ostat.pl. silnice 10 21333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8007
ostat.pl. zeleň 12 33800
Celkem KN 1282 8902965
Par. KMD 1282 8902965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 94
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 6
Celkem BUD 177
LV 192
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 16.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 25.09.2020 05:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička