k.ú.: 737119 - Rabí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557013 - Rabí NUTS5 CZ0322557013
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 2366868
zahrada 172 145617
ovoc. sad 27 38585
travní p. 441 810816
lesní poz 356 1116062
vodní pl. nádrž umělá 6 2095
vodní pl. rybník 1 881
vodní pl. tok přirozený 31 153127
vodní pl. tok umělý 19 5563
vodní pl. zamokřená pl. 16 10279
zast. pl. společný dvůr 4 2551
zast. pl. zbořeniště 4 556
zast. pl. 233 91127
ostat.pl. dobývací prost. 2 1245
ostat.pl. dráha 1 12535
ostat.pl. jiná plocha 183 275985
ostat.pl. manipulační pl. 30 44245
ostat.pl. neplodná půda 559 237555
ostat.pl. ostat.komunikace 181 108454
ostat.pl. pohřeb. 1 728
ostat.pl. silnice 28 35613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14888
ostat.pl. zeleň 8 38288
Celkem KN 2866 5513663
Par. DKM 1141 1074473
Par. KMD 1725 4439190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 224
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 2
Celkem JED 29
LV 349
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2012
KMD 1:1000 19.06.2012
THM-V 1:1000 15.03.1968 19.06.2012 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.