k.ú.: 737097 - Bojanovice pod Rabím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557013 - Rabí NUTS5 CZ0322557013
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 2233780
zahrada 53 39982
ovoc. sad 15 25637
travní p. 372 750177
lesní poz 118 693337
vodní pl. nádrž přírodní 10 19343
vodní pl. tok přirozený 21 38570
vodní pl. zamokřená pl. 25 53938
zast. pl. společný dvůr 1 1589
zast. pl. zbořeniště 2 1292
zast. pl. 72 38958
ostat.pl. dráha 1 527
ostat.pl. jiná plocha 33 30858
ostat.pl. manipulační pl. 55 28264
ostat.pl. neplodná půda 160 119856
ostat.pl. ostat.komunikace 71 59342
ostat.pl. silnice 36 35792
ostat.pl. zeleň 5 393
Celkem KN 1641 4171635
Par. KMD 1641 4171635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 66
LV 138
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.