k.ú.: 737003 - Pyšel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591505 - Pyšel NUTS5 CZ0634591505
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1648 5527211
zahrada 157 108375
travní p. 506 747993
lesní poz 620 1464500
vodní pl. nádrž umělá 1 2464
vodní pl. rybník 3 85253
vodní pl. tok umělý 20 5347
zast. pl. zbořeniště 2 292
zast. pl. 212 86006
ostat.pl. jiná plocha 44 20749
ostat.pl. manipulační pl. 81 91251
ostat.pl. neplodná půda 307 182573
ostat.pl. ostat.komunikace 474 141944
ostat.pl. pohřeb. 1 1887
ostat.pl. silnice 271 75227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7180
ostat.pl. zeleň 20 3088
Celkem KN 4376 8551340
Par. KMD 4376 8551340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 2
Celkem BUD 201
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 256
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 29.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 25.09.2020 05:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička