k.ú.: 736937 - Pustina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580830 - Pustina NUTS5 CZ0534580830
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2308233
zahrada 116 65213
ovoc. sad 1 3640
travní p. 77 57906
lesní poz 5 261091
zast. pl. společný dvůr 4 554
zast. pl. zbořeniště 3 918
zast. pl. 79 32179
ostat.pl. jiná plocha 57 14829
ostat.pl. manipulační pl. 4 9990
ostat.pl. ostat.komunikace 85 74991
ostat.pl. silnice 6 4860
Celkem KN 796 2834404
Par. KMD 796 2834404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 131
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.