k.ú.: 736937 - Pustina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580830 - Pustina NUTS5 CZ0534580830
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 115 2213709
zahrada 105 59455
ovoc. sad 5 8658
travní p. 62 136503
lesní poz 5 260217
zast. pl. společný dvůr 4 483
zast. pl. zbořeniště 2 792
zast. pl. 79 32315
ostat.pl. jiná plocha 23 6874
ostat.pl. manipulační pl. 5 10154
ostat.pl. mez, stráň 1 170
ostat.pl. ostat.komunikace 69 71566
ostat.pl. silnice 4 30718
ostat.pl. zeleň 5 5466
Celkem KN 484 2837080
Par. DKM 249 2710456
Par. KMD 235 126624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 130
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2019 1:1000 23.12.2019 *)
KMD 1:1000 31.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 17:11

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.