k.ú.: 736902 - Pustějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568775 - Pustějov NUTS5 CZ0804568775
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1209 4605370
zahrada 434 314274
travní p. 731 2532271
lesní poz 11 23535
vodní pl. nádrž přírodní 3 813
vodní pl. nádrž umělá 3 3524
vodní pl. rybník 7 60541
vodní pl. tok přirozený 129 117124
vodní pl. zamokřená pl. 12 21206
zast. pl. společný dvůr 2 189
zast. pl. zbořeniště 15 7475
zast. pl. 468 174044
ostat.pl. dráha 32 181329
ostat.pl. dálnice 2 37700
ostat.pl. jiná plocha 100 99918
ostat.pl. manipulační pl. 31 46058
ostat.pl. neplodná půda 41 55762
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 790
ostat.pl. ostat.komunikace 339 153643
ostat.pl. pohřeb. 3 3709
ostat.pl. silnice 26 93004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7850
ostat.pl. zeleň 26 11748
Celkem KN 3631 8551877
Par. DKM 126 768535
Par. KMD 3505 7783342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 300
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 459
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 511
spoluvlastník 909

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.04.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 16.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 15:15

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.