k.ú.: 736791 - Purkarec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544485 - Hluboká nad Vltavou NUTS5 CZ0311544485
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 987410
zahrada 89 46912
travní p. 704 2409093
lesní poz les s budovou 6 217
lesní poz ostat.komunikace 1 849
lesní poz 283 2908068
vodní pl. rybník 1 3801
vodní pl. tok přirozený 21 660181
vodní pl. tok umělý 28 8594
zast. pl. společný dvůr 5 3186
zast. pl. zbořeniště 7 9454
zast. pl. 145 38768
ostat.pl. jiná plocha 97 63274
ostat.pl. manipulační pl. 27 43170
ostat.pl. neplodná půda 128 88881
ostat.pl. ostat.komunikace 161 73237
ostat.pl. pohřeb. 2 962
ostat.pl. silnice 30 42501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 24
ostat.pl. zeleň 4 1608
Celkem KN 2000 7390190
Par. DKM 2000 7390190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 16
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo plav.úč. 6
Celkem BUD 139
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 255
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.2015
ZMVM 1:2000 01.04.1986 03.08.2015
S-SK GS 1:2880 1870 01.04.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička