k.ú.: 736783 - Pulčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 365150
zahrada 65 33063
ovoc. sad 5 48305
travní p. 809 1730292
lesní poz 236 4555863
vodní pl. tok přirozený 7 7119
zast. pl. zbořeniště 18 2297
zast. pl. 118 21720
ostat.pl. jiná plocha 61 21795
ostat.pl. manipulační pl. 14 6792
ostat.pl. neplodná půda 137 137083
ostat.pl. ostat.komunikace 139 94692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 47567
Celkem KN 1828 7071738
Par. KMD 1828 7071738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 116
LV 227
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 08.08.2000 28.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:21

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.