k.ú.: 736767 - Puklice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587745 - Puklice NUTS5 CZ0632587745
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 3526993
zahrada 258 135486
ovoc. sad 16 20764
travní p. 271 521801
lesní poz 86 1099405
vodní pl. rybník 15 25405
vodní pl. tok přirozený 56 10195
vodní pl. tok umělý 3 1965
vodní pl. zamokřená pl. 1 575
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 3 473
zast. pl. 366 105786
ostat.pl. dráha 2 6121
ostat.pl. jiná plocha 157 77808
ostat.pl. manipulační pl. 26 40115
ostat.pl. neplodná půda 8 2416
ostat.pl. ostat.komunikace 156 81560
ostat.pl. pohřeb. 4 9366
ostat.pl. silnice 29 81830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16043
ostat.pl. zeleň 3 19200
Celkem KN 1730 5783341
PK 26 122292
GP 123 1045276
Celkem ZE 149 1167568
Par. KMD 1730 5783341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 217
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 391
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.08.2022 05:09

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.