k.ú.: 736686 - Malý Malahov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554154 - Puclice NUTS5 CZ0321554154
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 2551671
zahrada 37 25024
ovoc. sad 3 8077
travní p. 47 402095
lesní poz 187 1195551
vodní pl. nádrž přírodní 2 2234
vodní pl. tok umělý 4 6263
zast. pl. zbořeniště 1 129
zast. pl. 42 24147
ostat.pl. jiná plocha 9 9062
ostat.pl. manipulační pl. 7 9918
ostat.pl. neplodná půda 50 49712
ostat.pl. ostat.komunikace 50 110942
ostat.pl. silnice 4 33528
Celkem KN 530 4428353
Par. DKM 339 3313439
Par. KMD 191 1114914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 39
LV 61
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2012
S-SK GS 1838 14.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 09:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.