k.ú.: 736678 - Doubrava u Puclic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554154 - Puclice NUTS5 CZ0321554154
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1290760
zahrada 32 14864
travní p. 29 319089
lesní poz 163 1417221
vodní pl. nádrž přírodní 2 6849
vodní pl. nádrž umělá 1 1947
vodní pl. tok umělý 3 7347
zast. pl. 42 22670
ostat.pl. jiná plocha 18 18631
ostat.pl. manipulační pl. 5 13438
ostat.pl. neplodná půda 49 98310
ostat.pl. ostat.komunikace 35 64621
ostat.pl. silnice 5 23091
Celkem KN 439 3298838
Par. DKM 270 1918905
Par. KMD 169 1379933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 38
LV 41
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 05.06.2012
S-SK GS 1838 20.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 20.09.2020 21:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.