k.ú.: 736589 - Ptení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589942 - Ptení NUTS5 CZ0713589942
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2777 5055876
zahrada 874 544622
ovoc. sad 11 21005
travní p. 851 690003
lesní poz plantáž dřevin 10 938547
lesní poz 183 9996942
vodní pl. nádrž umělá 5 10486
vodní pl. tok přirozený 305 93494
vodní pl. tok umělý 88 15313
zast. pl. společný dvůr 3 769
zast. pl. zbořeniště 21 2240
zast. pl. 966 241233
ostat.pl. dráha 5 53406
ostat.pl. jiná plocha 419 131908
ostat.pl. manipulační pl. 100 151691
ostat.pl. neplodná půda 101 28067
ostat.pl. ostat.komunikace 535 319679
ostat.pl. pohřeb. 7 2845
ostat.pl. silnice 13 155523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 45199
ostat.pl. zeleň 43 23355
Celkem KN 7334 18522203
Par. DKM 2 580
Par. KMD 7332 18521623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 396
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 302
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 12
bez čp/če obč.vyb. 21
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 72
rozestav. 3
Celkem BUD 941
byt.z. byt 58
byt.z. garáž 8
Celkem JED 66
LV 1248
spoluvlastník 2074

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 29.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička