k.ú.: 736554 - Pšovlky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542270 - Pšovlky NUTS5 CZ020C542270
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 4480736
zahrada 89 63696
travní p. 75 287851
lesní poz ostat.komunikace 7 31585
lesní poz 103 4572523
vodní pl. nádrž umělá 2 6386
vodní pl. rybník 1 38551
vodní pl. tok přirozený 17 34075
vodní pl. tok umělý 36 45616
vodní pl. zamokřená pl. 6 4085
zast. pl. společný dvůr 3 503
zast. pl. zbořeniště 17 7093
zast. pl. 156 73031
ostat.pl. dráha 4 44450
ostat.pl. jiná plocha 264 490408
ostat.pl. manipulační pl. 21 22232
ostat.pl. neplodná půda 75 83728
ostat.pl. ostat.komunikace 122 210151
ostat.pl. pohřeb. 1 1091
ostat.pl. silnice 7 79125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 546
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 1291 10577500
PK 13 14459
GP 75 65517
Celkem ZE 88 79976
Par. DKM 711 10110731
Par. KMD 580 466769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 151
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 243
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
DKM-KPÚ 02.06.2015 1:1000 09.06.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1841 25.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.08.2022 05:51

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.