k.ú.: 736538 - Pšov u Podbořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 9968
orná půda 172 3731577
chmelnice 24 170364
zahrada 43 45964
travní p. mez, stráň 3 2727
travní p. 13 34888
lesní poz 5 22987
vodní pl. nádrž přírodní 4 1469
vodní pl. tok přirozený 9 16984
zast. pl. zbořeniště 5 3061
zast. pl. 64 50179
ostat.pl. jiná plocha 21 19278
ostat.pl. manipulační pl. 1 821
ostat.pl. mez, stráň 1 662
ostat.pl. neplodná půda 20 21798
ostat.pl. ostat.komunikace 46 90726
ostat.pl. pohřeb. 2 5428
ostat.pl. silnice 10 66220
ostat.pl. zeleň 2 74
Celkem KN 451 4295175
Par. DKM 451 4295175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 59
LV 85
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.1999 1:1000 20.12.1999 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička