k.ú.: 736520 - Semtěš u Žlutic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555525 - Pšov NUTS5 CZ0412555525
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 799644
zahrada 25 26234
travní p. 78 576634
lesní poz 54 718009
vodní pl. nádrž umělá 3 2406
vodní pl. tok přirozený 1 100
vodní pl. tok umělý 12 11958
vodní pl. zamokřená pl. 3 3293
zast. pl. 36 25906
ostat.pl. dráha 17 30823
ostat.pl. jiná plocha 13 10830
ostat.pl. manipulační pl. 5 20506
ostat.pl. neplodná půda 88 150579
ostat.pl. ostat.komunikace 46 43805
ostat.pl. silnice 2 12886
Celkem KN 414 2433613
Par. KMD 414 2433613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 35
LV 47
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.09.2020 05:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.