k.ú.: 736473 - Pšánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 530671 - Pšánky NUTS5 CZ0521530671
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1806130
zahrada 35 36950
ovoc. sad 3 41986
travní p. 190 207330
lesní poz 6 30477
vodní pl. nádrž umělá 2 13655
vodní pl. tok přirozený 4 124
vodní pl. tok umělý 38 9326
zast. pl. 47 35796
ostat.pl. jiná plocha 5 3806
ostat.pl. manipulační pl. 6 11249
ostat.pl. neplodná půda 4 2027
ostat.pl. ostat.komunikace 15 27949
ostat.pl. silnice 9 25296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2386
ostat.pl. zeleň 5 10868
Celkem KN 582 2265355
Par. DKM 102 109348
Par. KMD 480 2156007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 47
LV 109
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2017
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 17.08.2019 23:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.