k.ú.: 736457 - Psinice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573108 - Libáň NUTS5 CZ0522573108
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 566 3955414
zahrada 99 89443
ovoc. sad 37 152040
travní p. 129 510519
lesní poz 19 205065
vodní pl. nádrž přírodní 2 915
vodní pl. nádrž umělá 2 2052
vodní pl. rybník 4 16760
vodní pl. tok přirozený 147 81712
vodní pl. zamokřená pl. 7 3147
zast. pl. zbořeniště 1 1679
zast. pl. 120 88607
ostat.pl. dráha 2 46557
ostat.pl. jiná plocha 39 21225
ostat.pl. manipulační pl. 9 15755
ostat.pl. neplodná půda 10 3349
ostat.pl. ostat.komunikace 116 95169
ostat.pl. pohřeb. 1 1404
ostat.pl. silnice 10 47614
ostat.pl. zeleň 9 3229
Celkem KN 1329 5341655
Par. DKM 1329 5341655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 26
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 117
LV 295
spoluvlastník 885

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1989 27.09.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 05:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička