k.ú.: 736422 - Psáry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539597 - Psáry NUTS5 CZ020A539597
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 786 2654895
zahrada 804 550556
ovoc. sad 18 46838
travní p. 176 329625
lesní poz les s budovou 26 1914
lesní poz les(ne hospodář) 2 17355
lesní poz ostat.komunikace 2 3324
lesní poz 222 2054890
vodní pl. nádrž umělá 15 8713
vodní pl. tok přirozený 37 15471
vodní pl. zamokřená pl. 13 6985
zast. pl. zbořeniště 7 1135
zast. pl. 952 143150
ostat.pl. jiná plocha 101 39336
ostat.pl. manipulační pl. 11 7515
ostat.pl. neplodná půda 84 47040
ostat.pl. ostat.komunikace 277 147512
ostat.pl. pohřeb. 3 3276
ostat.pl. silnice 6 40193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 78381
ostat.pl. zeleň 12 4453
Celkem KN 3613 6202557
Par. KMD 3613 6202557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 256
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 397
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 5
Celkem BUD 963
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1139
spoluvlastník 1476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:15

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.