k.ú.: 736384 - Přívrat - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580821 - Přívrat NUTS5 CZ0534580821
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1512029
zahrada 309 203295
travní p. 441 922078
lesní poz 147 4307015
vodní pl. nádrž umělá 1 15198
vodní pl. rybník 9 55807
vodní pl. tok přirozený 12 5202
vodní pl. tok umělý 1 1470
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 21 3950
zast. pl. 256 48849
ostat.pl. jiná plocha 51 26780
ostat.pl. manipulační pl. 1 449
ostat.pl. ostat.komunikace 124 78646
ostat.pl. pohřeb. 1 5384
ostat.pl. silnice 3 62711
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 345
ostat.pl. zeleň 64 54600
Celkem KN 1764 7303835
Par. KMD 1764 7303835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 236
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 318
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 15.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 12:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.