k.ú.: 736376 - Přívory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535320 - Všetaty NUTS5 CZ0206535320
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1347 5718746
zahrada skleník-pařeniš. 3 692
zahrada 255 162921
ovoc. sad 8 29155
travní p. 14 11580
lesní poz 13 33859
vodní pl. nádrž umělá 1 4141
vodní pl. tok přirozený 27 6076
vodní pl. tok umělý 30 6817
vodní pl. zamokřená pl. 8 43825
zast. pl. společný dvůr 5 757
zast. pl. zbořeniště 10 9679
zast. pl. 440 162573
ostat.pl. dráha 6 76266
ostat.pl. jiná plocha 47 66689
ostat.pl. manipulační pl. 45 56388
ostat.pl. neplodná půda 119 154208
ostat.pl. ostat.komunikace 221 126366
ostat.pl. silnice 10 40045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5243
ostat.pl. zeleň 37 25385
Celkem KN 2648 6741411
Par. KMD 2648 6741411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 240
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 428
LV 566
spoluvlastník 908

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 26.09.2020 18:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička