k.ú.: 736376 - Přívory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535320 - Všetaty NUTS5 CZ0206535320
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1347 5718903
zahrada skleník-pařeniš. 3 692
zahrada 255 163324
ovoc. sad 8 29155
travní p. 14 11580
lesní poz 13 33859
vodní pl. nádrž umělá 1 4141
vodní pl. tok přirozený 27 6076
vodní pl. tok umělý 30 6817
vodní pl. zamokřená pl. 8 43825
zast. pl. společný dvůr 5 757
zast. pl. zbořeniště 10 9679
zast. pl. 432 162438
ostat.pl. dráha 6 76266
ostat.pl. jiná plocha 46 66264
ostat.pl. manipulační pl. 45 56388
ostat.pl. neplodná půda 119 154208
ostat.pl. ostat.komunikace 221 126366
ostat.pl. silnice 10 40045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5243
ostat.pl. zeleň 37 25385
Celkem KN 2639 6741411
Par. KMD 2639 6741411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 243
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 419
LV 567
spoluvlastník 904

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.