k.ú.: 736309 - Příšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564354 - Příšovice NUTS5 CZ0513564354
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 379
orná půda 542 3034591
zahrada 273 151140
ovoc. sad 6 80432
travní p. 493 1204373
lesní poz les(ne hospodář) 4 34127
lesní poz 9 14153
vodní pl. nádrž umělá 74 398678
vodní pl. tok přirozený 31 131742
vodní pl. tok umělý 41 11726
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 239
zast. pl. společný dvůr 1 2176
zast. pl. zbořeniště 7 1852
zast. pl. 572 187100
ostat.pl. dráha 43 55200
ostat.pl. dálnice 1 330
ostat.pl. jiná plocha 176 145148
ostat.pl. manipulační pl. 129 251162
ostat.pl. neplodná půda 29 22139
ostat.pl. ostat.komunikace 192 123295
ostat.pl. pohřeb. 1 2137
ostat.pl. silnice 103 165948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 63126
ostat.pl. zeleň 82 60063
ostat.pl. 1 993
Celkem KN 2844 6142249
EN 2 8987
PK 1 6306
Celkem ZE 3 15293
Par. KMD 1595 1339285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 201
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 1
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 151
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 552
byt.z. byt 273
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 274
LV 963
spoluvlastník 1774

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2017
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 16.08.2022 06:27

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.