k.ú.: 736252 - Služátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573604 - Služátky NUTS5 CZ0631573604
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 720870
zahrada 75 56271
travní p. 247 580051
lesní poz 94 1516664
vodní pl. nádrž umělá 7 10744
vodní pl. rybník 1 860
vodní pl. tok přirozený 3 2559
vodní pl. tok umělý 1 1528
zast. pl. 93 25438
ostat.pl. dráha 3 27302
ostat.pl. jiná plocha 33 17316
ostat.pl. manipulační pl. 9 6780
ostat.pl. neplodná půda 9 1978
ostat.pl. ostat.komunikace 52 62130
ostat.pl. silnice 8 44209
Celkem KN 798 3074700
Par. KMD 798 3074700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 90
LV 123
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.