k.ú.: 736244 - Příseka u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569348 - Příseka NUTS5 CZ0631569348
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1540236
zahrada 132 78365
ovoc. sad 6 10042
travní p. 266 428064
lesní poz 77 817721
vodní pl. nádrž umělá 2 537
vodní pl. rybník 1 2275
vodní pl. tok přirozený 9 20726
vodní pl. tok umělý 8 1012
zast. pl. zbořeniště 1 879
zast. pl. 205 57471
ostat.pl. dráha 8 65097
ostat.pl. jiná plocha 60 27663
ostat.pl. manipulační pl. 17 55257
ostat.pl. neplodná půda 16 6254
ostat.pl. ostat.komunikace 83 44760
ostat.pl. silnice 8 46558
ostat.pl. skládka 3 1655
ostat.pl. zeleň 1 1515
Celkem KN 1245 3206087
Par. KMD 1245 3206087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 141
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 191
LV 235
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 26.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.