k.ú.: 736228 - Příseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1234 4697284
zahrada 153 103549
travní p. 664 1658122
lesní poz 251 968173
vodní pl. nádrž umělá 3 8983
vodní pl. rybník 11 80506
vodní pl. tok přirozený 33 5177
vodní pl. tok umělý 45 5979
zast. pl. zbořeniště 3 2772
zast. pl. 150 70522
ostat.pl. jiná plocha 171 96454
ostat.pl. manipulační pl. 21 23623
ostat.pl. neplodná půda 37 20404
ostat.pl. ostat.komunikace 256 106861
ostat.pl. pohřeb. 1 740
ostat.pl. silnice 54 79909
ostat.pl. zamokřená pl. 1 898
ostat.pl. zeleň 4 1822
Celkem KN 3092 7931778
Par. DKM 9 2414
Par. KMD 3083 7929364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 147
LV 258
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička