k.ú.: 736163 - Dolina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563315 - Kryštofovy Hamry NUTS5 CZ0422563315
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 129893
travní p. 59 2789676
lesní poz les(ne hospodář) 2 25232
lesní poz 131 1852094
vodní pl. nádrž přírodní 4 9526
vodní pl. nádrž umělá 1 1037
vodní pl. tok přirozený 21 27876
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 7 1461
ostat.pl. dráha 3 63690
ostat.pl. jiná plocha 32 45889
ostat.pl. manipulační pl. 3 21237
ostat.pl. neplodná půda 71 151212
ostat.pl. ostat.komunikace 38 83409
ostat.pl. silnice 7 13731
Celkem KN 384 5216006
Par. KMD 384 5216006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
Celkem BUD 6
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička