k.ú.: 736147 - Přísečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545732 - Přísečná NUTS5 CZ0312545732
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 1932299
zahrada 105 74135
travní p. mez, stráň 5 5906
travní p. 200 465991
lesní poz 258 2976821
vodní pl. tok přirozený 2 418037
vodní pl. tok umělý 1 25
vodní pl. zamokřená pl. 1 3833
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 3 174
zast. pl. 167 68206
ostat.pl. dráha 2 22956
ostat.pl. jiná plocha 67 46286
ostat.pl. manipulační pl. 42 74887
ostat.pl. neplodná půda 42 54511
ostat.pl. ostat.komunikace 165 88314
ostat.pl. silnice 21 56040
ostat.pl. zeleň 2 1740
Celkem KN 1418 6290283
Par. DKM 1418 6290283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 159
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 203
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2013
DKM 1:1000 14.07.2011
ZMVM 1:2000 23.03.1988 14.07.2011
THM-V 1:2000 01.06.1972 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1827 23.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 01:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička