k.ú.: 736112 - Přimda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1571650
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 133 60547
ovoc. sad 4 39489
travní p. 663 2620345
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 347 15407137
vodní pl. nádrž přírodní 2 3580
vodní pl. nádrž umělá 7 13251
vodní pl. rybník 11 157617
vodní pl. tok přirozený 31 16745
vodní pl. tok umělý 2 64
vodní pl. zamokřená pl. 1 1768
zast. pl. zbořeniště 7 749
zast. pl. 318 69767
ostat.pl. dálnice 37 147196
ostat.pl. jiná plocha 273 769861
ostat.pl. manipulační pl. 10 17715
ostat.pl. neplodná půda 245 327411
ostat.pl. ostat.komunikace 194 303216
ostat.pl. pohřeb. 1 5494
ostat.pl. silnice 14 150500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11827
ostat.pl. zeleň 35 25603
Celkem KN 2497 21721576
Par. KMD 2497 21721576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 311
byt.z. byt 76
Celkem JED 76
LV 345
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 04.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička