k.ú.: 736112 - Přimda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1578684
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 132 60547
ovoc. sad 4 39489
travní p. 659 2623346
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 347 15407137
vodní pl. nádrž přírodní 2 3580
vodní pl. nádrž umělá 7 13251
vodní pl. rybník 11 157617
vodní pl. tok přirozený 31 16745
vodní pl. tok umělý 2 64
vodní pl. zamokřená pl. 1 1768
zast. pl. zbořeniště 7 749
zast. pl. 316 69634
ostat.pl. dálnice 37 147196
ostat.pl. jiná plocha 263 760151
ostat.pl. manipulační pl. 8 16120
ostat.pl. neplodná půda 244 327748
ostat.pl. ostat.komunikace 195 304281
ostat.pl. pohřeb. 1 5494
ostat.pl. silnice 14 150500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 11827
ostat.pl. zeleň 35 25603
Celkem KN 2480 21721575
Par. KMD 2480 21721575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 309
byt.z. byt 76
Celkem JED 76
LV 346
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 04.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 15:15

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.