k.ú.: 736058 - Přílepy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 549720 - Přílepy NUTS5 CZ0721549720
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 1313952
zahrada školka 2 2356
zahrada 481 395383
ovoc. sad 17 65051
travní p. mez, stráň 2 767
travní p. 102 252572
lesní poz 18 701620
vodní pl. nádrž umělá 3 10333
vodní pl. tok přirozený 13 22803
vodní pl. tok umělý 2 3248
zast. pl. zbořeniště 2 830
zast. pl. 526 130621
ostat.pl. jiná plocha 119 52518
ostat.pl. manipulační pl. 13 13872
ostat.pl. neplodná půda 40 31000
ostat.pl. ostat.komunikace 99 105995
ostat.pl. silnice 16 33518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1201
ostat.pl. zeleň 10 38374
Celkem KN 1762 3176014
Par. DKM 1755 3169212
Par. KMD 7 6802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 337
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 514
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 594
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
S-SK ŠD 1:2500 1929 29.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.12.2019 00:56

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.