k.ú.: 736058 - Přílepy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 549720 - Přílepy NUTS5 CZ0721549720
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1313755
zahrada školka 2 2356
zahrada 482 394668
ovoc. sad 17 65051
travní p. mez, stráň 2 767
travní p. 102 252572
lesní poz 18 701620
vodní pl. nádrž umělá 3 10333
vodní pl. tok přirozený 15 22898
vodní pl. tok umělý 2 3248
zast. pl. zbořeniště 2 830
zast. pl. 531 131532
ostat.pl. jiná plocha 119 52518
ostat.pl. manipulační pl. 13 13872
ostat.pl. neplodná půda 41 31000
ostat.pl. ostat.komunikace 100 106313
ostat.pl. silnice 16 33518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1201
ostat.pl. zeleň 10 38374
Celkem KN 1780 3176426
Par. DKM 1773 3169624
Par. KMD 7 6802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 341
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 519
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 599
spoluvlastník 792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
S-SK ŠD 1:2500 1929 29.10.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 19:55

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.