k.ú.: 735990 - Hynkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505013 - Příkazy NUTS5 CZ0712505013
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 1347091
zahrada 145 80169
travní p. 25 68629
lesní poz 39 944858
vodní pl. nádrž přírodní 1 5579
vodní pl. nádrž umělá 2 13837
vodní pl. tok přirozený 29 150045
zast. pl. 171 48746
ostat.pl. jiná plocha 29 29139
ostat.pl. manipulační pl. 14 6659
ostat.pl. ostat.komunikace 37 80045
ostat.pl. silnice 2 14230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7272
ostat.pl. zeleň 2 3708
Celkem KN 637 2800007
Par. DKM 637 2800007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 164
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
Celkem JED 6
LV 222
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 06.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 27.09.2020 05:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička