k.ú.: 735981 - Příjemky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 2463285
zahrada 95 49961
ovoc. sad 1 4408
travní p. 207 953185
lesní poz 70 816289
vodní pl. nádrž umělá 10 32552
vodní pl. rybník 6 39269
zast. pl. zbořeniště 3 521
zast. pl. 142 68350
ostat.pl. dráha 10 34479
ostat.pl. jiná plocha 39 86892
ostat.pl. manipulační pl. 63 93713
ostat.pl. neplodná půda 26 16276
ostat.pl. ostat.komunikace 60 52366
ostat.pl. silnice 6 40903
Celkem KN 1224 4752449
Par. DKM 3 312
Par. KMD 1221 4752137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 132
LV 178
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.03.2019 1:1000 25.03.2019 *) Rozhodnutí SPÚ - JPÚ - upřesnění přídělu - odstranění ZEGP
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1824 21.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.07.2019 16:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.