k.ú.: 735833 - Příčovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513547 - Příčovy NUTS5 CZ020B513547
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 2390361
zahrada 124 67013
travní p. 166 234336
lesní poz 18 85369
vodní pl. nádrž umělá 7 12657
vodní pl. tok umělý 2 586
vodní pl. zamokřená pl. 2 2474
zast. pl. společný dvůr 5 2395
zast. pl. zbořeniště 3 566
zast. pl. 183 63289
ostat.pl. jiná plocha 46 15146
ostat.pl. manipulační pl. 26 30377
ostat.pl. neplodná půda 155 94209
ostat.pl. ostat.komunikace 58 51454
ostat.pl. silnice 34 35321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4353
Celkem KN 1381 3089906
Par. KMD 1381 3089906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 179
LV 261
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 22.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.