k.ú.: 735833 - Příčovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513547 - Příčovy NUTS5 CZ020B513547
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 2390244
zahrada 123 66949
travní p. 164 233434
lesní poz 18 85369
vodní pl. nádrž umělá 7 12657
vodní pl. tok umělý 4 1224
vodní pl. zamokřená pl. 2 2474
zast. pl. společný dvůr 5 2395
zast. pl. 186 63414
ostat.pl. jiná plocha 46 15188
ostat.pl. manipulační pl. 26 30377
ostat.pl. neplodná půda 154 94186
ostat.pl. ostat.komunikace 60 51903
ostat.pl. silnice 34 35321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4353
ostat.pl. zeleň 1 418
Celkem KN 1382 3089906
Par. KMD 1382 3089906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 181
LV 259
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 22.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 16:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.