k.ú.: 735698 - Přibyslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 770 5824696
zahrada skleník-pařeniš. 1 94
zahrada 757 401992
ovoc. sad 3 6843
travní p. 503 1152357
lesní poz 425 940851
vodní pl. nádrž přírodní 3 8376
vodní pl. nádrž umělá 3 34845
vodní pl. rybník 58 75493
vodní pl. tok přirozený 154 111664
vodní pl. tok umělý 35 11915
zast. pl. společný dvůr 8 1827
zast. pl. zbořeniště 15 4343
zast. pl. 1450 355432
ostat.pl. dráha 27 105984
ostat.pl. jiná plocha 399 248577
ostat.pl. manipulační pl. 110 169811
ostat.pl. neplodná půda 84 40985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5708
ostat.pl. ostat.komunikace 363 237828
ostat.pl. pohřeb. 2 10766
ostat.pl. silnice 124 212619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43398
ostat.pl. zeleň 23 43611
Celkem KN 5332 10050015
Par. DKM 5332 10050015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 39
č.p. rod.dům 671
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 307
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 1415
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 41
Celkem JED 329
LV 1627
spoluvlastník 2489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2004
ZMVM 1:1000 01.05.1989 31.03.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 11:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.