k.ú.: 735698 - Přibyslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 768 5835264
zahrada skleník-pařeniš. 1 94
zahrada 752 398974
ovoc. sad 3 6843
travní p. 503 1153683
lesní poz 425 942935
vodní pl. nádrž přírodní 3 8376
vodní pl. nádrž umělá 3 34845
vodní pl. rybník 58 75545
vodní pl. tok přirozený 154 111664
vodní pl. tok umělý 35 11915
zast. pl. společný dvůr 8 1827
zast. pl. zbořeniště 15 4343
zast. pl. 1437 355001
ostat.pl. dráha 27 105984
ostat.pl. jiná plocha 401 243776
ostat.pl. manipulační pl. 110 169811
ostat.pl. neplodná půda 84 40985
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 5708
ostat.pl. ostat.komunikace 361 229345
ostat.pl. pohřeb. 2 10766
ostat.pl. silnice 124 215319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43398
ostat.pl. zeleň 23 43611
Celkem KN 5312 10050012
Par. DKM 5312 10050012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 39
č.p. rod.dům 666
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 16
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 303
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 1402
byt.z. byt 277
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 41
Celkem JED 329
LV 1629
spoluvlastník 2494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2004
ZMVM 1:1000 01.05.1989 31.03.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.