k.ú.: 735663 - Příbraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561088 - Příbraz NUTS5 CZ0313561088
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2562327
zahrada 190 115120
ovoc. sad 2 6326
travní p. 268 1122860
lesní poz 157 1819602
vodní pl. nádrž umělá 1 7788
vodní pl. rybník 16 573563
vodní pl. tok umělý 30 15367
vodní pl. zamokřená pl. 23 492952
zast. pl. zbořeniště 4 791
zast. pl. 235 84238
ostat.pl. jiná plocha 34 34527
ostat.pl. manipulační pl. 85 88874
ostat.pl. neplodná půda 24 48733
ostat.pl. ostat.komunikace 54 95455
ostat.pl. silnice 3 29561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7189
ostat.pl. zeleň 7 6623
Celkem KN 1476 7111896
Par. KMD 1476 7111896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 233
LV 311
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1827 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 06:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička