k.ú.: 735566 - Zdaboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 72
orná půda 172 477993
zahrada 395 253572
travní p. 116 219275
lesní poz 30 354682
vodní pl. nádrž umělá 2 1116
vodní pl. tok přirozený 8 3687
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. 390 67842
ostat.pl. jiná plocha 123 53829
ostat.pl. neplodná půda 17 12535
ostat.pl. ostat.komunikace 67 39798
ostat.pl. silnice 4 16616
ostat.pl. zeleň 9 1470
Celkem KN 1335 1502542
Par. DKM 1335 1502542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 279
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
Celkem BUD 380
byt.z. byt 90
byt.z. garáž 90
Celkem JED 180
LV 543
spoluvlastník 855

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2004
THM-V 1:1000 01.01.1974 13.01.2004 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.